Vi er tre damer med ulik bakgrunn, men med felles interresse for handarbeid og bunad. I lokala våre på

 

Bjørkeim syr vi bunader frå Samnanger, Hardanger og Fusa. Våre bunader produserast av oss med

 

kvalitetsstoff fra norske leverandørar.

 

Bunadane vert ferdigsydd etter personlige mål og tilpassning.

 

Vi foretar også omgjering og restaurering.

 

 

Inntil vidare held vi ope etter avtale.

 

 

 

Kontakt oss:

Anne Allette Kolle tlf: 970 46 996

anne.kolle@bunadsdamene.no

 

Anne Grete Rosvoll tlf 971 00 883

anne.grete.rosvoll@bunadsdamene.no

 

Eva Marie Hårajuvet tlf 466 60 189

eva.marie.harajuvet@bunadsdamene.no

 

 

 

 

 

Besøksadresse:

Bjørkheim 16, Samnanger (attmed lensmannskontoret)